Úvery bez registra

Pôžička bez skúmania bankového registra, je vlastne nebankový úver, čiže úver zvlastných zdrojov spoločnosti.Je dobrým riešením nedostatku peňazí v prípade, že si z akého koľvek dôvodu nechcete alebo nemôžete vziať úver priamo v banke. Naša spoločnosť má na klientov podstatne nižšie nároky ako banky a schvaľovanie pôžičky je teda kratšie a jednoduchšie. Avšak táto výhoda je na druhej strane vždy vyvážená podstatne vyššou úrokovou sadzbou.

Pôžička pre každého je vhodná aj pre žiadateľov, ktorí majú exekúciu alebo im hrozí dražba nehnuteľnosti alebo sa stali akýmkoľvek dlžníkom pri inom úvere a v banke je ich žiadosť nepriechodná. Vyplácame aj existujúce ťarchy najmä vo forme záložného práva voči iným veriteľom, akými sú najčastejšie banky, exekútori alebo iné spoločnosti.

Pôžičky bez registra sú určené prežiadateľov a to fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré majú možnosť zabezpečiť svoj záväzok s nehnuteľnosťou a to vo forme zriadenia záložného práva na predmetnom liste vlastníctva k nehnuteľnosti za poskytnutý úver.

Nehnuteľnosť môže byť predmetom aj samotnej hroziacej dražby alebo exekúcie alebo môže byť vovlastníctve inej osoby. Ponúkame peniaze bez skúmania účelu použitia, a to aj v prípade, ak ste sa dostali do problému pri splácaní iného bankového úveru alebo nebankového úveru, alebo vám zo strany veriteľa prišlo od stúpenie od zmluvy o úvere.

Zo skúsenosti vieme, že takáto forma poskytnutia peňazí je často krát požadovaná žiadateľom, aby bola vyplatená čo najskôr. Po skompletizovaných dokladoch a zrealizovanej obhliadky nehnuteľnosti nám na to zvyčajne postačujekrátky čas, kedy vieme zabezpečiť uvoľnenie, teda čerpanie peňazí.

ČSOB OTP Banka SLSP VOLKSBANK Slovensko UniCredit Bank Tatra Banka